Cenník poplatkov - Púchov

Poplatok klienta za sociálne služby od 01.01.2020

Samoplatca
960 /mesiac
Poplatok klienta bez odkázanosti


Dvojlôžková izba
560 /mesiac
odkázanosť stupeň IV., V., VI. - rozhodnutie vydané príslušným mestom alebo obcou
Samoplatca

31,56€

/deň

Poplatok klienta bez odkázanosti Mám záujem
Z uvedených súm je celodenná strava v hodnote 7,20 EUR/deň, zvyšná suma je úhrada za obslužné a ďalšie činnosti v súlade s § 16 až 18 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov – výpočtový list jednotlivých poplatkov je prílohou zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.