Cenník poplatkov - Trenčianske Teplice

Poplatok klienta za sociálne služby od 01.01.2021

Jednolôžková izba
665 /mesiac
izba č. 406, 407
odkázanosť stupeň IV., V., VI. - rozhodnutie vydané príslušným mestom alebo obcou
Jednolôžková izba
795 /mesiac
izba č. 402,403,501,502
odkázanosť stupeň IV., V., VI. - rozhodnutie vydané príslušným mestom alebo obcou
Samoplatca

cena izby + 500 €

/mesiac

Poplatok klienta bez odkázanosti Mám záujemZ uvedených súm je celodenná strava v hodnote 7,20 EUR/deň, zvyšná suma je úhrada za obslužné a ďalšie činnosti v súlade s § 16 až 18 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov – výpočtový list jednotlivých poplatkov je prílohou zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.