Pošlite nám správu

Kde nás nájdete

Hubertus n.o.
Trenčianska 452
Púchov 020 01

IČO: 45732281
DIČ: 2023025268

Non stop služba oddelenie sestry

T. Teplice: 0949 63 69 06
Púchov:    0949 40 35 30

Riaditeľ n.o.

Ing. Milan Rexa
riaditel@hubertusno.sk
042 43 07 918

Zástupkyňa riaditeľa pre sociálne služby

Mgr. Ivana Jancíková
jancikova@hubertusno.sk
0948 178 461

Hlavná sestra

Ľubomíra Kvasnicová
kvasnicova@hubertusno.sk
032 658 6067

Zástupkyňa hlavnej sestry

Mgr. Natália Bohunská
bohunska@hubertusno.sk
042 43 07 919