Púchov:  +421 949 40 35 30

Trenčianske Teplice: +421 949 63 69 06

How can we help you?

 > Opatrenia Covid19

Informácia pre príbuzných

Príloha č. 4 postup umývania rúk

Plán riešenia krízovej situácie

Príloha č. 5 usmernenie hl hygienika

Príloha č. 3 nakladanie s odpadom

Príloha č. 5.1 usmernenie hl hygienika

Plán režimu návštev

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.