Púchov:  +421 949 40 35 30

Trenčianske Teplice: +421 949 63 69 06

How can we help you?

 > Cenník Púchov

Cenník poplatkov - Púchov

Poplatok klienta za sociálne služby od 01.01.2022

 • Dvojlôžková izba
 • 580
  mesiac
  • odkázanosť stupeň IV., V., VI.
  • rozhodnutie vydané príslušným mestom alebo obcou
 • Samoplatca
 • 35,51
  deň
  • poplatok klienta bez odkázanosti

Z uvedených súm je celodenná strava v hodnote 7,20 EUR/deň, zvyšná suma je úhrada za obslužné a ďalšie činnosti v súlade s § 16 až 18 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov – výpočtový list jednotlivých poplatkov je prílohou zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.