Púchov:  +421 949 40 35 30

Trenčianske Teplice: +421 949 63 69 06

How can we help you?

 > Informácie pre klientov

Z dôvodu ochrany zdravia prijímateľov sociálnych služieb sú návštevy zakázané do odvolania, ZPS Trenčianske Teplice od 1.11.2021, ZPS Púchov od 2.11.2021.

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.