Púchov:  +421 949 40 35 30

Trenčianske Teplice: +421 949 63 69 06

How can we help you?

a
 > O nás

O HUBERTUS n.o.

Zariadenie pre seniorov Trenčianske Teplice a Púchov

O nás

Sme nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 2010. Naším zámerom je zabezpečiť opatrovateľskú starostlivosť a sociálne služby tak, aby sme cielene pokryli dopyt po takýchto službách v Trenčianskom regióne.

Organizácia Hubertus n.o. začala svoju oficiálnu prevázku v novembri 2013, keď prijala prvých klientov v Trenčianských Tepliciach.

Pre tento účel sme našli a získali k dispozícii dva objekty v meste Púchov a meste Trenčianske Teplice, ktoré aj v minulosti poskytovali obdobný profil služieb, pričom sú nositeľmi kúpeľníckych tradícií. K tomu v rokoch 2012-2013 boli tieto objekty komplexne rekonštruované a prestavané.

Pevne veríme, že nami vynaložené úsilie prinesie ovocie v podobe príjemného domova sociálnych služieb, v ktorom budú všetky služby poskytované na profesionálnej úrovni s dôrazom na individuálne potreby našich klientov.

s

Sme tu pre Vás

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.